Hero: Akagi no Ishi wo Tsugu Otoko - Chapter 62: Anguish

All chapters are in Hero: Akagi no Ishi wo Tsugu Otoko